1. Tarkoitus

Mestaruuskilpailuilla tarkoitetaan Suomen mestaruuskilpailuja (SM) ja luokkamestaruuskilpailuja, joissa ratkaistaan vuosittain Suomen Purjehtijaliiton edellyttämällä tavalla 5.5 metrin luokan Suomen mestaruus ja luokkamestaruus. Luokkaliitolla tarkoitetaan Suomen 5.5m Yhdistys ry.-Finlands 5.5m Förening rf.

2. Mestaruuskiertopalkinto

Kiertopalkinto (Jayne-pokaali) annetaan mestaruuskilpailujen voittajalle. Voittaja velvoitetaan luovuttamaan pokaali seuraavan mestaruuskilpailujen järjestäjälle kuukautta ennen kilpailun alkamista. Voittaneen veneen nimi, pursiseura (lyhenne) ja perämiehen nimi kaiverretaan pokaaliin. Kaiverrus tehdään aina samaan tyyliin ja kokoon kuin ensimmäinen kaiverrus.

Parhaalle ennen 1.1.1970 rakennetulle veneelle on kiertopalkinto Johan ja Kristian Gullichsenin lahjoittama Pohjantähti II SPS:n Mallasjuoma Oy pokaali (kaiverrukset kuten edellä).

2.1 Muut palkinnot

Kilpailussa jaetaan myös mitalit I , II ja III veneelle. Kullekin veneelle kolme kappaletta.

3. Kilpailupaikka, -aika ja järjestäjä

Kilpailupaikasta on päätettävä edellisen vuoden Suomen 5.5m yhdistyksen vuosikokouksessa. Mestaruuskilpailut järjestetään 1.6.-15.9. välisenä aikana. SPV myöntää hakemuksesta kilpailun järjestämisoikeuden hyväksymälleen luokkaliiton valitsemalle seuralle.

4. Osallistuminen ja kilpailukutsu

Mestaruuskilpailut ovat avoimia kaikille 5.5 metrin luokan veneille, joilla on voimassaoleva mittakirja ja muutoin täyttävät luokan säännöt. Kilpailuun osallistuminen on mahdollista jos suomalaisen veneen omistaja on luokkaliiton jäsen.

Perämiehen on oltava SPL:n tunnustaman pursiseuran ja kansallisen luokkaliiton jäsen. Miehistön vaatimukset ovat samat kuin ISAF:n kilpapurjehdussäännöissä.
Miehistön jäsenen vaihto on sallittu ainoastaan perustellusta syystä kilpailulautakunnan luvalla.

Kilpailukutsu on julkaistava luokkaliiton kanssa sovitulla tavalla viimeistään neljä viikkoa ennen ensimmäistä kilpailua. Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailun järjestävän pursiseuran kilpailukutsun mukaisesti ja liitteenä tulee olla kopio veneen mittakirjasta.

5. Mittaukset

Tarkistusmittauksista ja niiden laajuudesta päättää kilpailun järjestävä seura luokkaliittoa kuultuaan.

6. Kilpailuolosuhteet ja menetelmä

Kaikissa kilpailuissa noudatetaan ISAF:n kilpapurjehdussääntöjä, SPL:n lisäyksiä niihin, 5.5m luokan mittasääntöä, järjestäjän purjehdusohjeita ja kilpailukutsua.
Mestaruuskilpailussa on kuudesta kymmeneen lähtöä. Jos lähtöjä purjehditaan 5-7 voidaan huonoin tulos pudottaa pois. Jos lähtöjä purjehditaan 8-10 pudotetaan 2 huonointa tulosta pois. Mestaruusarvo saavutetaan vain neljällä purjehditulla kilpailulla jolloin kaikki purjehdukset lasketaan loppupisteisiin. Mestaruuskilpailun purjehdukset on järjestettävä kolmen-kahden päivän aikana.

Yhden päivän aikana voidaan purjehtia vain neljä loppuunsuoritettua kilpailua. Varapäivää ei ole.

Kilpailut on purjehdittava vapaalla vesialueella. Kilpailualueella ei saa olla merkitsemättömiä kareja ja matalikkoja.

Mitään kilpailua ei tule startata yli 15 m/s tuulessa. Ennen 1970 rakennetuilla veneillä tämä tuuliraja on 12 m/s. Lisäksi on aina otettava huomioon rata-alueen merenkäynti.

6.1 Rata ja sen pituus

Kilparadan suhteen pyritään noudattamaan maailmanmestaruuskilpailujen rataa.Vuoden 98 mm-rata koostuu seuraavista osista: lähtö-kryssi-slööri (n.100m)-lenssi-kryssi-lenssi-kryssi-maali. Lähtö on aina luovilähtö.

Offset-legin kurssi tuuleen nähden tulee olla 270°. Kun kilpailuja on useampia kuin yksi päivässä voidaan rata lyhentää jättämällä viimeinen kryssiosuus pois. Päivän viimeisessä lähdössä purjehditaan täysi rata.

Ohjeellisessa taulukossa radan kryssilegin pituus voidaan määritellä eri tuulen nopeuksien mukaan siten, että nopein vene purjehtii sen kahdessa tunnissa.
Radan pituus lasketaan sen mukaan, että se voidaan purjehtia alle kahdessa tunnissa.

Kryssilegille on annettu kaksi ohjeellista arvoa. Ensimmäinen koskee kilpailua, jossa on vain ennen 1970 rakennettuja veneitä. Kyseiset ratapituudet ovat maksimiarvoja

Tuuli Kryssilegi (mpk) Koko rata (mpk) Aika
3 m/s1,19 - 1,216,02 - 6,112 t
4 m/s1,48 - 1,507,46 - 7,572 t
5 m/s1,68 - 1,718,45 - 8,62 t
6 m/s1,79 - 1,839,02 - 9,212 t
7 m/s1,86 - 1,919,36 - 9,592 t
8 m/s1,91 - 1,959,58 - 9,812 t
10 m/s1,96 - 2,019,86 - 10,122 t
13 m/s1,98 - 2,049,98 - 10,252 t

Kiertomerkit jätetään vasemmalle puolelle. Rataa voidaan lyhentää jättämällä viimeinen kryssi pois.

6.2 Aikaraja

Aikaraja 2 tunnin radan suorittamiseen on 3 tuntia ja lyhennetyllä radalla se on 2 ja puoli tuntia. Jos mikään vene ei pääse maaliin aikarajan puitteissa kilpailu hylätään.

Jos jokin veneistä pääsee maaliin aikarajan puitteissa kilpailu jää voimaan. Jos tässä tapauksessa kaikki ne lähteneet veneet, jotka eivät ole keskeyttäneet ja saapuvat 30 min aikarajan jälkeen maaliin saavat ennen 30 minimi aikarajaa viimeisenä maaliin tulleesta veneestä seuraavan sijan pisteet.

Jos mikään vene ei ole kiertänyt ensimmäistä kiertomerkkiä 45 minuutin kuluessa lähdöstä kilpailu hylätään.

6.3 Vaihtoehtoinen rangaistus

Kansainvälisten kilpapurjehdussääntöjen kohdan IV rikkomuksesta täytyy tehdä 360°:een käännös.

7. Pistelasku

Pistelaskussa käytetään Low-point scoring järjestelmää. Jokainen maaliin tullut vene saa sijalukunsa mukaan seuraavat pisteet.

Sijoitus Pisteet
1. sija0.75
2. sija2
3. sija3
4. sija4
5. sija5 jne sijaluvun mukaan

Keskeyttänyt (RET,DNF) ja hylätyt (DSQ,PMS) saa lähteneiden veneiden lukumäärä lisättynä yhdellä pisteet. Ne jotka eivät lähteneet (DNC, DNS) saavat osallistuvien (ilmoittautuneiden) veneiden lukumäärä lisättynä yhdellä pisteet. Pienimmät yhteenlasketut pisteet voittavat.

Jos kahdella tai useammalla veneellä on sama yhteispistemäärä niin ensiksi enimmät ensimmäiset ratkaisevat, toiseksi enimmät toiset sijat, kolmanneksi enimmät kolmannet sijat jne ratkaisevat järjestyksen loppupisteissä. Jos pisteet ovat edelleen tasan määrää paremmuuden sija viimeisessä kilpailussa, jossa molemmat veneet ovat purjehtineet.

Järjestävän seuran on lähetettävä kahden viikon kuluessa SPL:lle ja luokkaliitolle täydellinen tulosluettelo. Tuloksista on ilmettävä veneen purjetunnus, nimi, perämiehen ja miehistön nimet etunimineen (perämiehen nimi ensin), perämiehen ja veneen pursiseura, kunkin lähdön tulos ja lopulliset pisteet ja sijoitus.

7.1 Protestit

Protestit jätetään kirjallisina Kansainvälisten kilpapurjehdussääntöjen mukaisesti.